प्रयत्न सहकारी संस्थाको २६ औँ बार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना