तिन वर्षमा धेरै काम गरेका छौँ, सिकेका छौं, अनुभव बटुलेका छौँ ।